toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

U Bosni i Hercegovini je po prvi put detektovan virus afričke svinjske kuge. Brojke zaraženih jedinki rapidno rastu. Ovim putem apelujemo na sva lovačka društva da prate situaciju sa ovim virusom koji može izazvati pomor kako domaće tako i divlje svinje!

U skladu sa novonastalom situacijom molimo postupati u skladu sa uputstvima:

  1. Skrenuti pažnju lovcima da u lovištu obrate pažnju i u slučaju da primjete leš divlje svinje isto prijave lovačkom društvu!
  2. Ne prilaziti lešu uginule divlje svinje!
  3. Nakon što lovačko društvo zaprimi prijavu dužno je HITNO obavijestiti nadležnu veterinarsku stanicu i Savez lovačkih organizacija u BIH (062467171) koji će dalje obavijestiti  Veterinarski fakultet UNSA kako bi se dogovorilo uzorkovanje leša

Također molimo da skrenete pažnju lovcima i na sljedeće, jer ljudi mogu nesvjesno da šire virus:

  1. Nakon obavljenog lova dezinfikovati lovačku opremu!
  2. Ne ostavljati iznutrice i ostale dijelova divljih svinja u lovištu nego ga zakopati!
  3. Ne hraniti druge životinje mesom divljači!
  4. Ne prilaziti uginulim divljim svinjama!
  5. Ne odlaziti na farme direktno nakon lova!