toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Lovački list je glasilo Saveza lovačkih organizacija u BiH i svih naših lovaca. Prvi broj Lovačkog lista izdat je 1939. godine i od tada do danas je, uz manje prekide, najtiražniji časopis ovakve vrste u BiH.

Kroz godine (preko 80 godina) u Lovačkom listu objavljivan je veliki broj tekstova iz oblasti lovstva. Kako na početku, tako i sada, za Lovački list pišu eminentni stručnjaci iz oblasti lovstva. Novost u posljednje vrijeme je saradnja i sa mladim stručnjacima, posebno studentima koji izučavaju predmet Lovstvo.

Kroz konstantnu komunikaciju sa lovcima i lovačkim društvima redakcija pokušava Lovački list prilagoditi novim trendovima i ispuniti ga temama koje zanimaju našu čitalačku publiku.

Ispod možete pročitati pdf verzije Lovačkih listova.