toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk
1317
Created on By slobih

Provjera lovačkog znanja I

Provjerite svoje znanje o lovačkim temama

1 / 15

Da li je rogovlje kod jelena lopatara stalno?

2 / 15

U kojem periodu se vrši prebrojavanje divljači?

3 / 15

Obilježavanje psa je zakosnka obaveza, koji način je jedini zakonski priznat u BiH

4 / 15

Na slici je

5 / 15

Koja pasmina od navedenih je poznata po ranijem nazivu Ilirski gonič

6 / 15

Pas na slici je

7 / 15

Koji naziv se još koristi za pušku trocjevku?

8 / 15

Šta označava kalibar (npr. 4, 8, 12, 16) kod puške sačmarice?

9 / 15

Pod kojim uslovima je dopušten odstrjel divlje svinje puškom sačmaricom?

10 / 15

Koja to divljač naseljava staništa sa vlažnim šumama liščara sa gustim šibljem i grmljem,
kroz koje prolaze vodotoci, šume koje su plavljene ili imaju močvara i ritova?

11 / 15

Do donošenja lovnogospodarske osnove (ukoliko je ista istekla) na osnovu kojeg
planskog akta korisnici lovišta gospodare lovištem?

12 / 15

Koji period ubuhvata lovna godina?

13 / 15

Divljač je dobro od općeg interesa koja uživa posebnu brigu i zaštitu i vlasništvo je?

14 / 15

Od čega je pračovjek pravio svoja prva oružja?

15 / 15

Latinski naziv za srnu je

Your score is

The average score is 67%

0%

Donosimo malu provjeru znanja za naše lovce. Odgovorite na pitanja i saznajte da li ste zaboravili gradivo sa polaganja lovačkih ispita…