toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Na prijedlog Saveza lovačkih organizacija u BiH, a uz pomoć Lovnog kinološkog saveza u FBIH i JP BH Pošta obilježit će 50 godina od važećeg standarda baraka i standardizacije ove pasmine pod nazivom “Bosanski oštrodlaki gonič-barak”.

Naime u FCI se pod ovim imenom vodi od 15/01/1973. godine, te će iduće godine biti 50 godina otkako je ova bh. pasmina zavedena pod ovim imenom i važećim standardom u FCI (standard broj 155.)

U narednom periodu Savez će u saradnji sa BH Poštom i uz pomoć LKSuFBiH raditi na pripremi svih potrebnih materijala za objavu markice.

Na ovaj način su SLOuBiH, LKSuFBiH i JP BH Pošta pokazali odlučnost u očuvanju, kako lovne, tako i kinološke tradicije BiH.

Osim promocije unutar BiH markica će promovisati i afirmirati našu prirodnu baštinu i van granica BiH putem filatelističkih izdanja.

Savez se zahvaljuje JP BH Pošta na susretljivosti i odluci da baraka uzme za motiv markice u 2023. godini.

Također Savez planira još niz aktivnosti u vezi pola stoljeća od važećeg standarda baraka o čemu ćemo javnost obavijestiti u skorom periodu.