U skladu sa planom rada Saveza i LKSuFBiH lovačke organizacije trebaju do 16/12/2022. godine da pošalju odgovor na poslani upit u vezi sa kinološkim manifestacijama.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 062/46 71 71 ili na e-mail slobihredakcija@gmail.com.