toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Velika Kladuša dobila je jedan od najreprezentativnijh lovnih objekata u ovom dijelu BIH i šire.
Naime, rukovodstvo Društva, na čelu sa predsjednikom Ramom Hušidićem, proteklih godina je dalo sve od sebe da, zajedno sa svojim lovcima, naprave zdanje kojim će se ponositi.
70 godina
Ove godine lovci iz Velike Kladuše slave 70 godina organizovanog lova i lovstva na području ove općine. Tako da su, nova zgrada i ovaj jubilej, bili razlog da se i sjednica Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH, održe u Velikoj Kladuši.
Nakon petosatnog putovanja u Velikoj Kladuši su nas dočekala nasmijana lica predvođena predsjednikom Ramom Hušidićem i Omerom Kapićem, sekretarom udruženja.


Moderno zdanje
Ponosni na svoje zdanje proveli su nas kroz novoizgrađeni dom i pokazali nam prostorije, od hladnjače preko prostorija za edukaciju, prostorija udružeja, velike sale, apartmana…
Dom predstavlja moderno zdanje i može poslužiti kao primjer onima koji se žele dati u ovakve projekte u kojem smjeru treba da idu.
Sa Ramom razgovaramo i kako i sam priznaje, nije bilo jednostavno napraviti ovakav jedan dom, ali je sa svojim lovcima dao sve od sebe da obogate Veliku Kladušu jednim ovakvim Lovačkim domom.
Nakon obilaska doma i prijema kod domaćina iz ULO „Srndać-Velika Kladuša“ Velika Kladuša pristupilo se formalnom dijelu, održavanju Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH.
Poklon Saveza
Na samom početku sjednice Muhamed Hodžić, predsjednik Saveza, se zahvalio domaćinima na gostoprimstvu, te je uručio poklon, umjetničku sliku, Rami Hušidiću.

-Ovaj Upravni odbor po dogovoru održavamo u Krajini, jer imamo dogovor da se održavaju sastanci i van Sarajeva. Ujedno se družimo, upoznajemo nove ljude, nova mjesta. Također razlog što smo ovdje je i 70 godina društva iz Velike Kladuše. To je jedan fin jubilej, jednog dobrog društva, to pokazuje stanje divljači, ali i ovaj objekat koji pokazjuje da su ovdje dobri ljudi, vrijedni lovci, da domaćinski rade, rekao je između ostalog Hodžić i čestitao jubilej lovcima iz Velike Kladuše, kao i gradnju novog doma.
Hušidić se zahvalio na poklonu, te je zamolio da se obrati skupu, članovima Uo i zvanicama.

-Pozdravljam svoje lovce, svoje goste, članove UO Saveza, predsjednika Saveza. Ovo je jedinstvena prilika da se ovakav sastanak održi u Velikoj Kladuši. Ovo je prvi put kako postoji Savez da se ovdje održava sjednica UO i da imamo priliku da vas ovdje ugostimo. Zamolio bih sekretara Omera Kapića da vam predstavi naše društvo u nekoliko minuta, rekao je Ramo.
Potom je sekretar Kapić prezentovao historijat lovstva na području Velike Kladuše, od osnivanja prvog lovačkog udruženja do danas, a ujedno je govorio i o sadašnjem stanju u ULD „Srndać-Velika Kladuša“ Velika Kladuša.
Historijat lovstva
Kapić se zahvalio svima koji su danas svojim dolaskom uveličali jubilej i otvorenje doma, a potom je govorio o velikokladuškim lovcima i udruženjima.

-Lovstvo na području općine Velika Kladuša kao djelatnost datira od početka 20. stoljeća. “Prvo krajiško lovačko društvo” osnovano je dvadesetih godina prošlog vijeka i bilo je aktivno sve do početka Drugog svjetskog rata. Intenzivnije i organizirano bavljenje lovom počelo je 1952. godine kada je formirano Lovačko društvo “Fazan” Velika Kladuša i održano prvo organizirano polaganje lovačkih ispita 07. 09. 1952. godine na području općine Velika Kladuša, rekao je sekretar Kapić.
Veteran i Fazan
Kako je rekao prekid u djelovanju desio se 90-ih godina za vrijeme Agresije na BiH, da bi nakon ratnih dejstava na području ove općine bilo formirano LD „Veteran“, a potom i LD „Fazan“. Dana 11. 10. 2008. godine, Skupštine lovačkih društava „Fazan“ i „Veteran“ donijele su odluku o ujedinjenju ove dvije lovačke Organizacije u jedinstvenu lovačku organizaciju pod nazivom „Velika Kladuša“.

-Udruženje Lovačka Organizacija „Velika Kladuša“ organizirano je na slobodnoj dobrovoljnoj osnovi s ciljem razvoja i unapređenja lovišta, zaštiti i uzgoju divljači, izgradnji lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata, te drugih aktivnosti koje su u skladu sa Zakonom, Statutom i ostalim normativnim aktima Udruženja. Dana 17.04.2022. godine, Skupština ULO „Velika Kladuša“ donosi odluku o promjeni dosadašnjeg imena, odnosno ranijem imenu dodaje se ime divljači „Srndać“ što je i potvrdilo Ministarstvo pravosuđa i uprave USK-a svojim rješenjem od 14.07.2022. godine, rekao je Kapić.
Prema informacijama koje je prezentovao Kapić, od 20.06.2010. godine, Udruženjem uspješno rukovodi Ramo Hušidić u čijem mandatu je 2014. godine započet, a u ovoj 2022. godini i završen Lovački dom, koji je bio dugogodišnji san starijih generacija velikokladuških lovaca.


815 članova
Osim toga Kapić je rekao da društvo ima 815 članova, te je opisao lovište kojim gazduje ovo društvo kao jako bogato raznim vrstama divljači.
Na dnevnom redu našlo se nekoliko tačaka, razmatrala se organizacija manifestacije „Druženje lovaca Igman 2022“, gazdovanje mrkim medvjedom…
Predsjednik Hodžić prezentovao je način implementacije Rješenja o uzgojnim područjima za mrkog medvjeda.
Mrki medvjed
Kako je rekao nadležno ministarstvo je izmjenilo uzgojna područja, a sada društva na nivou kantona treba da naprave planove upravljanja i akcione planove.

-Ja vas molim da pokrenemo aktivnosti na izradi akcionih planova i planova upravljanja mrkim medvjedom u skladu sa ovim Rješenjem. Kada se usvoji ovi planovi imat ćemo mogućnost redovnog odstrijela medvjeda iz naših lovišta. Za sve probleme koje imate na kantonalnim savezima Savez lovačkih organizacija u BiH stoji na raspolaganju kako bi se ovi planovi izradili, rekao je Hodžić.
U razgovorima sa članovima UO saznalo se da je u SBK ovaj proces već u završnoj fazi, odnosno da je na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva poslat plan upravljanja.
Hodžić je postavio kao rok mjesec dana od dana održavanja sjednice UO za realizaciju planova, kako bi se u sljedećoj lovnoj sezoni mogao vršiti odstrijel medvjeda.
Druženje lovaca
Informacija o upravljanju mrkim medvjedom je usvojena od strane članova UO.
Potom se razmatrala informacija o organizaciji manifestacije „Druženje lovaca Igman 2022“.

-Zbog korone koja je bila prisutna dvije godine nismo držali ovu manifestaciju. Nismo ni u ovoj godini bili sigurni da li ćemo je organizovati. Po mom skromnom mišljenu manifestacija nije prošla loše. Iako nam vremenski uslovi nisu išli na ruku solidno smo organizovali ovu manifestaciju. Bilo je sitnijih problema, ali to ćemo otklanjati u sljedećoj godini, rekao je Hodžić.
Na ovu temu se javilo nekliko članova Upravnog odbora koji su dali preporuke kako da se dogodine poboljša manifestacija, a sve u cilju kako bi posjetioci bili zadovoljniji. Muhidin Handžić, predsjednik Lovnog kinološkog saveza u FBiH, javio se za riječ, a vezano za održavanje Državne izložbe pasa.
Kako je rekao manifestacija kao manifestacija je bila uspješna, ali je zamolio članove UO Saveza da se ubuduće povede malo više računa o brojnosti pasa, makar na način da svaki član UO zaduži lovce iz svog društva da privedu pse na izložbu.


Masovnost manifestacije

-Da je svaki sudija i svaki član UO obezbijedio po dva psa na izložbi imali bismo preko 100 pasa na izložbi. Također što se tiče manifestacije trebamo se zapitati kako to iz Krajine ispred jednog društva dođe 150 lovaca, dok bliža društva koja su od Igmana udaljena 100-150 kilometara dođu u manjem broju? Mora se omasoviti dolazak lovaca iz bližih društava, rekao je Handžić.
Također, na dnevnom redu se našla informacija i o radu Suda časti SLOuBiH, gdje je ista Upravnom odboru Saveza dostavljena i kao takva primljena na znanje.
Tačka Razno
Pod tačkom Razno našlo se nekoliko zanimljivih tema, od toga da je potrebno kreirati Pravilnik o dvojnom članstvu, preko cijene Lovačkog lista, pa do budućih investicija Saveza lovačkih organizacija u BiH.
Posebno je bilo aktivno na temi vezanoj za cijenu Lovačkog lista. Kako je prezentovano cijena papira na tržištu je skočila, a Savez je ranije snizio cijenu Lovačkog lista.
Druženje i ručak

-Pojeftinilli smo obaveze, a ujedno smo dijelili i poticaje za projekte članica. Ipak u međuvremenu je poskupio papir i samim time cijena izrade Lovačkog lista je poskupila. Već dva-tri poskupljenja smo preuzeli na sebe, a novo poskupljenje nećemo moći izdržati, rekao je Hodžić, te sa članovima UO dogovorio da se do sljedeće sjednice razmisli o načinu na koji će se izdavati Lovački list, odnosno o cijeni istoga. Također članovima UO dostavljena je i informacija o prijedlogu strategije razvoja lovne kinologije koju je na Skupštini LKSuFBiH prezentovao dr. Alen Salkić. Nakon završetka sjednice Upravnog odbora za sve prisutne je organizovan svečani ručak, te je nastavljeno druženje lovaca u čast jubileja i novog lovačkog doma ULD „Srndać-Velika Kladuša“.

Kenan Topalović