toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Dana 31.08.2022. godine, na lokalitetu Lovačkog doma u Polju, općina Velika Kladuša izvršena je raspodjela 300 jedinki mlade fazanske divljači nabavljene u skladu sa godišnjim planom gospodarenja sportsko – privrednim lovištem „Velika Kladuša“.

Realizacija nabavke fazanske divljači dogovorena je sa „Fazanerijom Posavina“ koja je provjereni dobavljač ove vrste divljači, a nakon potpisanog ugovora u martu ove godine i uplatu avansa od 30% od ukupne cijene vrijednosti isporučene divljači.

Nakon što je utvrđen datum isporuke 300 jedinki mladih fazana Stručna služba udruženja je uradila plan raspodjele po lovačkim sekcijama na čijem lovištu je u ranijem periodu uspio opstati ubačeni fazan, tako da su slijedeće sekcije dobile navedene količine fazanske divljači:

Lovačka sekcija Bosanska Bojna – 50 jedinki (na 3 lokacije),

Lovačka sekcija Šumatac – 30 jedinki,

Lovačka sekcija Vidovska – 30 jedinki,

Lovačka sekcija Podzvizd – 30 jedinki,

Lovačka sekcija Todorovo – 30 jedinki,

Lovačka sekcija Čaglica – 20 jedinki,

Lovačka sekcija Velika Kladuša – 20 jedinki, i

Lovački dom Polje – 20 jedinki.

U izgrađeno prihvatilište za fazansku divljač u Bosanskoj Bojni  izdvojeno je preostalih 70 jedinki gdje će nakon izvjesnog vremena biti izvršen odabir najkvalitetnijih fazana za ustanovljavanje matičnog jata za daljnju reprodukciju, a preostali fazani biti pušteni u lovište.

Svi fazani isporučeni su uz veterinarski certifikat o njihovom zdravstvenom stanju  ovlaštene veterinarske organizacije „Fadžis“ iz Odžaka.

Prve mlade fazane u velikokladuško lovište na lokalitetu Lovačkog doma u Polju pustili su predsjednik udruženja Ramo Hušidić i njegov zamjenik Almir Okić.

Odlukom Upravnog odbora u predstojećim lovnim aktivnostima strogo se zabranjuje lov i odstrel fazanske divljači na lokalitetima lovišta gdje su pušteni mladi fazani.