toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Deset studenata Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetilo je prostorije Saveza lovačkih organizacija. Studenti su zgradu Saveza posjetili u pratnji prof. dr. Mersudina Avdibegovića, a dočekao ih je predsjednik SLOuBiH-a Muhamed Hodžić. Hodžić je studentima prezentovao rad SLOuBiH-a, kao i historijat lovstva u BiH, te ih je zamolio da ga pitaju sve što ih zanima.
Paleta pitanja
Kada je jedan od njih, uz pomoć profesora Avdibegovića, probio led, pitanja su počela da pljušte sa svih strana, a Hodžić je strpljivo odgovarao na sva postavljena pitanja.


Studenti su imali cijelu paletu pitanja, od toga kako se izrađuje Lovno-gospodarska osnova, preko načina učlanjivanja u lovačko društvo, pa do toga kakva je situacija sa mladim i ženama u lovstvu.
Druženje, koje je bilo planirano za jedan sat, na kraju se, uz studente željne znanja produžilo na više od dva sata, a u kojemu su i jedna i druga strana, s jedne strane mladost sa druge iskustvo, imale šta da ponude.