toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Fadil Varupa uzgaja jelene od 2005.
godine i danas ima 100 jedniki

USrednjoj Bosni, u neposrednoj blizini sela Sadovače, općina Vitez, nalazi se uzgajalište jelena lopatara (Dama dama L.).Fadil Varupa, zvani Fadan , je iz Slovenije, od Vilija Furmana, nabavio jelene lopatare još u februaru 2005. godine od kada se bavi uzgojem istih. Prvom prilikom nabavlja ukupno 15 jedinki, od čega su dva mužjaka jelena lopatara i […]