Biti pravi lovac prije svega znači voljeti prirodu, divljač, sve životinje mnogo prije, nego znati pucati na divljač i odstrijeliti je. Ovo bi onom ko želi biti lovac trebalo biti na umu pa potom kako doći do lovačkog naoružanja i upotrebe istog u lovu.
Iz tog razloga želimo da se kroz edukaciju budućih lovaca (lovaca pripravnika) stekne odgovorno ponašanje prema prirodi i poštivanju lovačkih zakona i pravila, prvenstveno sa svrhom da se umanji broj nesreća u lovu i da se stvori iskusan i pouzdan lovac, koji će u budućnosti biti sposoban da svoje pozitivno lovačko iskustvo prenose na mlade naraštaje, i tako osigurati nastavak lovačkih običaja i tradicije respektirajući ostale lovce i prirodu uopće.


Svima koji žele postati lovac, obrazovanje koje je kratko ali i dovoljno dugo da se prenese određeno znanje i iskustvo da Vas drugi vide u pozitivnom smislu, jer opreza u lovu sa lovačkim oružjem nikada nije dosta. Moramo imati na umu da se svakom opreznom lovcu nesreća u lovu može dogoditi, ali još više da se neopreznom, bahatom i nepouzdanom lovcu nesreća mora dogoditi.


Želja nam je bila da u kratkim crtama spomenemo gore navedemo, prije nego što opišemo postupak i radnje koje se trebaju obaviti da bi neko postao lovac.

 1. Prijaviti se u jedno od lovačkih udruženja, udruga kao lovac – pripravnik koji vas u skadu sa svojim statutom prima u svoje članstvo pod uvjetima propisanih Statutom udruge. Upisom odnosno prihvatanjem Vašeg zahtjeva od strane lovačke organizacije stićete status lovca –pripravnika. Najispravnije se prijaviti lovačkom društvu prema Vašoj adresi prebivališta (na osnovu uvjerenja iz CIPS-a).Prijavu je najbolje podnijeti početkom godine tj. do kraja tekuće lovne godine. U svakom lovačkom društvu, internim aktima odnosno statutom propisano je kada se primaju novi članovi.
 2. Nakon što ste se prijavili i postali član lovačkog društva počinje vam teći pripravnički staž koji ste obavezni proći u trajanju od jedne godine, i potrebno je voditi dnevnik o svom radu.Svaki pripravnik dobija Priručnik, te se organizira edukacija, odnosno predavanja iz deset ispitnih područja i vježbi i to:
  • zakonski propisi iz oblasti lovstva;
  • rasprostranjenost i biologija divljači;
  • planiranje, i organizacija u lovnom gospodarstvu;
  • lovačko oružje, osnovi balistike i lovnog streljaštva i lovačka oprema;
  • trofeji divljači, obrada i ocjenjivanje;
  • lovna kultura
  • lovna kinologija;
  • načini korištenja lovišta;
  • bolesti divljači i lovačkih pasa;
  • prva pomoć u lovu.
 3. Nakon završetka pripravničkog staža i završene obuke organizira se lovački ispit.Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, a polaže se pred komisijom čiji sastav utvrđuje resorno Federalno ministarstvo. Ispit se polaže pismeno i ako ste ispravno odgovorili 45 pitanja i više, položili ste ispit, a ako ste tačno odgovorili na 37- 44 pitanja stičete pravo izlaska na usmeni dio ispita. Ispitaniku koji je položio ispit izdaje se Uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.


Nakon položenog lovačkog ispita podnosi se Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku lovačkog oružja policijskoj upravi-stanici.

Nakon nabavke oružja. Dobar POGLED!

Troškovi edukacije, pripravničkog staža i polaganja lovačkog ispita definisani su internim aktima lovačkih društava (upisnina, članarina i sl.).

 

Dokumenti: 

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita (Službene novine Federacije BiH br. 5/08) PREUZMI DOKUMENT

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).