Glavni federalni inspektor za šumarstvo i lovstvo, na osnovu odredbi člana 125 stav 1. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine federacije BiH“, broj 35/05) i člana 80. Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 4/06 i 08/10), po službenoj dužnosti, donosi:

U P O Z O R E NJ E

Kojim se upozoravaju sva lovačka društva, organizacije i udruge na striktnu primjenu odredbi člana 14. stav 1. Tačka 8. i 9. Zakona o lovstvu koje glasi:

„Uzgoj i zaštita divljači obuhvata sve mjere i radnje kojima se pomaže ramnožavanje i opstanak divljači propisano lovno-gospodarskom osnovom, a naročito:

8. Spašavanje divljači od elementarnih nepogoda

9. Provođenje mjera za osiguranje dovoljne količine kvalitetne hrane i pitke vode“

Ovo upozorenje je proisteklo na osnovu učestalih prijava ovom inspektoratu o masovnom prisustvu divljači u naseljenim mjestima u potrazi za hranom. Obzirom da je došlo do migracije pojedinih životinjskih vrsta nakon poplava, te činjenice da je u životinjskim staništima prisutan sve veći broj sakupljača plodova, divljač je prinuđena da čini štetu poljoprivrednim usjevima, a samim tim i lovačkim društvima.

Shodno gore pomenutom preporuka svim lovačkim društvima, udrugama i organizacijama, da u skladu svojih finansijkih mogućnosti osiguraju dovoljnu količinu hrane i vode za divljač kako bi se izbjegle štete i eventualne posljedice kako po ljude tako i populaciju divljači.

S poštovanjem,

Glavni federalni inspektor za šumarstvo i lovstvo

Muhamed Hodžić

Originalni dopis možete pogledati ovdje...

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).