O B A V J E Š T E NJ E

 

U skladu sa planskim aktivnostima koje LKSuFBiH  provodi u cilju unapređenja i promocije lovne kinologije, dana 09.09.2017. godine u 10.00 h na Igmanu (lokalitet Veliko polje) održati će se  specijalizovana izložba lovnih pasa u sklopu programa druženja lovaca „Igman 2017“  koje organizuje Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini.  

Pozivamo sve lovce da prijave svoje pse te da svojim prisustvom uveličaju  i podrže održavnje ove za lovce važne manifestacije.

U skladu sa članom 8.  Pravilnika o kinološkim manifestacijam KSuBiH, pravo učešća imaju svi lovački psi koji posjeduju  rodovnik KSuBiH ili njegovih članica kao i  psi stranih izlagača koji posjeduju neki od rodovnika priznatih od FCI-a.

U skladu sa članom 9. Pravilnika o kinološkim manifestacijama KSuFBiH, prijave predviđene za određenu kinološku manifestaciju, moraju biti pisane čitko, štampanim slovima, uz priloženu fotokopiju dokaza o porijeklu psa (rodovnik) za pse prijavljene u razred radnih i šampiona potvrde o ispunjavanju uslova za te razrede.

Prijave moraju biti dostavljene organizacionom odboru izložbe najkasnije do poslednjeg dana roka za prijavu i to bez obaveze za organizacioni odbor izložbe za plaćanje bilo kakvih troškova u vezi sa podnešenom prijavom. Prijave moraju potpisati podnosioci prijave ili njegovi opunomoćenici. Ako prijava nije potpisana, smatra se da prijava nije podnešena.

   

Izlagači iz BiH

Izlagači iz drugih zemalja

Pojedinične prijave za baraka

besplatno

besplatno

Pojedinačne prijave za jednog psa

besplatno

besplatno

Prijava pasa od strane lovačke organizacije (kotizacija do deset pasa)

besplatno

besplatno

 

 

 

 

Obrazac za prijavu koji Vam dostavljamo u prilogu akta takođe možete preuzeti na web stranici  www.slobih.ba

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da nas kontaktirate na telefon 033/668-209 ili na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

Prijave slati na Lovni kinološki savez u Federaciji Bosne i Hercegovine, Petrakijina br.24, 71000  Sarajevo ili na mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Rok za prijavu je 21.08.2017.godine.

 

S poštovanjem,

Predsjednik LKSuFBiH

Muhidin Handžić

 O B A V J E Š T E NJ E

 

U skladu sa planskim aktivnostima koje LKSuFBiH  provodi u cilju unapređenja i promocije lovne kinologije, dana 10.09.2016. godine u 10.00 h na Igmanu (lokalitet Veliko polje) održati će se  specijalizovana izložba lovnih pasa u sklopu programa druženja lovaca „Igman 2016“  koje organizuje Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini.  

Pozivamo sve lovce da prijave svoje ljubimce i da svojim prisustvom uveličaju  i podrže održavnje ove za lovce važne manifestacije.

U skladu sa članom 8.  Pravilnika o kinološkim manifestacijam KSuBiH, pravo učešća imaju svi lovački psi koji posjeduju  rodovnik KSuBiH ili njegovih članica kao i  psi stranih izlagača koji posjeduju neki od rodovnika priznatih od FCI-a.

U skladu sa članom 9. Pravilnika o kinološkim manifestacijama KSuFBiH, prijave predviđene za određenu kinološku manifestaciju, moraju biti pisane čitko, štampanim slovima, uz priloženu fotokopiju dokaza o porijeklu psa (rodovnik) za pse prijavljene u razred radnih i šampiona potvrde o ispunjavanju uslova za te razrede, zajedno sa dokazom o plaćenoj kotizaciji za učešće.

One moraju biti dostavljene organizacionom odboru izložbe najkasnije do poslednjeg dana roka za prijavu i to bez obaveze za organizacioni odbor izložbe za plaćanje bilo kakvih troškova u vezi sa podnešenom prijavom. Prijave moraju potpisati podnosioci prijave ili njegovi opunomoćenici. Ako prijava nije potpisana, smatra se da prijava nije podnešena bez obzira na to je li uplaćena kotizacija za učešće.

   

Izlagači iz BiH

Izlagači iz drugih zemalja

NAPOMENA

Pojedinične prijave za baraka

besplatno

besplatno

Izlagači iz drugih zemalja uplatu će vršiti na dan izložbe

Pojedinačne prijave za jednog psa

10,00 KM

5,00

Prijava pasa od strane lovačke organizacije (kotizacija do deset pasa)

50,00 KM

-

 

 

 

Kotizacija za učešće  na izložbu se plača na račun Lovnog kinološkog saveza u FBiH i to : „Raiffeisen Banka dd Sarajevo, broj transakcijskog računa 1610000104230003.“

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE...

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da nas kontaktirate na telefon 033/668-209 ili na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prijave slati na Lovni kinološki savez u Federaciji Bosne i Hercegovine, Petrakijina br.24, 71000  Sarajevo ili na mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Rok za prijavu je 19.08.2016.godine.

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 „CAC TEŠANJ  DRŽAVNA IZLOŽBA PASA 2017.“  i

„III SPECIJALIZOVANA IZLOŽBA LOVNIH PASA-TEŠANJ 2017.“.

 U sklopu redovnih aktivnosti koje LKSuFBiH  provodi u cilju unapređenja i promocije lovne kinologije  u saradnji sa Bosanskim kinološkim savezom 09.04.2017. godine će biti organizovana „CAC TEŠANJ  DRŽAVNA IZLOŽBA PASA“  kao  i  „III SPECIJALIZOVANA IZLOŽBA LOVNIH PASA TEŠANJ 2017.“.

Članom 8.  Pravilnika o kinološkim manifestacijam KSuBiH,  pravo učešća imaju svi psi koji posjeduju  rodovnik KSuBiH ili njegovih članica kao i  psi stranih izlagača koji posjeduju neki od rodovnika priznatih od FCI-a.

U skladu sa članom 9. Pravilnika o kinološkim manifestacijama KSuFBiH, prijave predviđene za određenu kinološku manifestaciju, moraju biti pisane čitko, štampanim slovima, uz priloženu fotokopiju dokaza o porijeklu psa (rodovnik) za pse prijavljene u razred radnih i šampiona potvrde o ispunjavanju uslova za te razrede, zajedno sa dokazom o plaćenoj kotizaciji za učešće.

One moraju biti dostavljene organizacionom odboru izložbe najkasnije do poslednjeg dana roka za prijavu i to bez obaveze za organizacioni odbor izložbe za plaćanje bilo kakvih troškova u vezi sa podnešenom prijavom. Prijave moraju potpisati podnosioci prijave ili njegovi opunomoćenici. Ako prijava nije potpisana, smatra se da prijava nije podnešena bez obzira na to je li uplaćena kotizacija za učešće.

Upisnina – za sve izlagače neovisno iz koje zemlje dolaze

PRVI ROK – do 09. 02. 2017.

PRVI PAS (sa katalogom) – 35,00 KM

OSTALI PSI (bez kataloga) – 30,00 KM

AUTOHTONE PASMINE – 30,00 KM

ŠTENCI I VETERANI – 30,00 KM

ZADNJI ROK – do 31. 03. 2017.

PRVI PAS (sa katalogom) – 45,00 KM

OSTALI PSI (bez kataloga) – 40,00 KM

AUTOHTONE PASMINE – 35,00 KM

ŠTENCI I VETERANI – 45,00 KM

  • Prijavu na izložbu možete izvršiti direktno preko web stranice Bosanskog kinološkog saveza (http://www.bksavez.net/?p=5532) ili
  • prijavu slati poštom na na Lovni kinološki savez u Federaciji Bosne i Hercegovine, Petrakijina br.24, 71000 Sarajevo odnosno
  • prijavu možete slati na mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Obrazac za prijavu takođe možete preuzeti ovdje...

Uplatu vršiti na račun Lovnog kinološkog saveza u FBiH, broj računa 1610000104230003.

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da nas kontaktirate na telefon 033/668-209 ili na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE 31.03.2017. GODINE.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE LKSuFBiH ODRŽANE DANA 09.05.2015.GODINE

Skupština LKSuFBiH je održana dana 09.05.2015.godine u Sarajevu. Skupštinom je predsjedavao predsjednik Skupštine Ljuca Jasmin.
Na prijedlog predsjednika Skupštine izabrana su tijela neophodna za rad Skupštine.
Verifikaciona komisija:
1. Zaim Čaušević
2. Kubat Fuad
Radno predsjedništvo:
1. Ljuca Jasmin
2. Alihodžić Salem
3. Muhidin Handžić
Zapisničar:
1. Gurda Alen
Prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

Verifikaciona komisija je izvijestila da je prisutno 11 delegata od pozvanih 15 i da Skupština može punopravno odlučivati i donositi odluke i zaključke.

U nastavku Skupštine predsjednik je predložio sljedeći dnevni red
1. USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE ODRŽANE 29.04.2014.GODINE,
2. IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA UPRAVNOG ODBORA U 2014.GODINI ,
3. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.GODINU ,
4. IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA O RADU I POSLOVANJU SAVEZA,
5. IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM KINOLOŠKIM AKTIVNOSTIMA U 2014.GODINI,
6. PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2015.GODINU,
7. TEKUĆA PITANJA.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

AD 1.USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE ODRŽANE 29.04.2014.GODINE

Na razmatranje je stavljen Izvod iz zapisnika sa prethodno održane Skupštine. Budući da na isti nije bilo primjedbi stavljen je na glasanje.
Izvod iz zapisnika je usvojen jednoglasno.

AD 2.IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA UPRAVNOG ODBORA U 2014.GODINI

Izvještaj o aktivnostima Upravnog odbora je podnio predsjednik LKSuFBiH Muhidin Handžić gdje je izvijestio da je 20.06.2014.godine potpisan Ugovor o članstvu sa Bosanskim kinološkim savezom čime je nastavljeno članstvo u KSuBiH do 01.07.2015.godine.
Dalje je govorio o realizaciji edukacije kinoloških referenata i sudijskih pripravnika u organizaciji Saveza lovačkih organizacija u BiH, Bosanskog kinološkog saveza i Lovnog kinološkog Saveza u F/BiH 06.06.2014. godine i 07.06.2014. godine. Seminaru organizovanom za suce prisustvovalo je 15 sudija koji su 08.06.2014. godine položili ispit za kinološkog suca kao i dopune pojedinih pasminskih grupa. Seminaru organizovanom za kinološke referente je prisustvovalo 30 referenata od pozvanih 57, koji su po završetku seminara dobili zvanje „Asistent vođe uzgoja" za što će im biti uručeni certifikati. Asistentima vođa uzgoja pored regionalnih vođa uzgoja data je ovlast u njihovim lovačkim organizacijama da vrše poslove vezane prije svega za vođenje evidencije pasa, pregled legala, prijavljivanje legala kao i organizovanje kinoloških manifestacija, za što biti će odgovorni kako lovačkoj organizaciji tako i regionalnim vođama uzgoja. Drugom seminaru organizovanom 06.12.2014. godine prisustvovalo je 10 kinoloških referenata čime je uspješno završena planirana edukacija za 2014. godinu.
U nastavku izlaganja upoznao je sa realizacijom Plana kinoloških aktivnosti za 2014. godine gdje je održano je 29 redovnih smotri, 16 ispita urođenih osobina kao i jedan ispit na krvnom tragu. Na smotrama je ocijenjeno 619 pasa od toga 568 je ocijenjeno pozitivnom ocjenom kao i 65 pasa bez porijekla za koje je predviđeno da se izrade B rodovnici. Ispitu u radu je pristupilo 490 pasa od čega je 372 ocijenjeno pozitivnom ocjenom. Takođe je održana izložba pasa u Ilijašu 28.09.2014. godine na kojoj je ocijenjeno 60 od prijavljenih 75 pasa. U 2014 godini za potrebe članica LKS-a obrađeno 184 prijava legala pri čemu je izdato 1146 rodovnika.
Takođe je održan zbor kinoloških sudija i sudija pripravnika u Visokom 14.03.2015.godine na kojem su ustanovljene određene smjernice u daljnjem radu Lovnog kinološkog saveza u FBiH gdje je formiran savjet kinoloških sudija na čije čelo je postavljen Emir Hasanbegović.
Nakon podnošenja izvještajao aktivnostima Upravnog odbora isti je stavljen na glasanje.
Izvještaj je usvojen jednoglasno.

AD 3. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.GODINU

U nastavku sjednice otvorena je diskusija na 3. tačku Dnevnog reda gdje se za riječ prvi javio Salem Alihodžić i dao prijedlog da se uskrate usluge LKSuFBiH prema lovačkim organizacijama koje ne ispunjavaju svoje obaveze kako prema LKS-u tako i prema Savezu lovačkih organizacija obzirom da Savez u jednom dijelu vrši sufinansiranje.
Predsjednik Skupštine Jasmin Ljuca vezano za aktivnosti koje se provode na obilježavanju pasa obzirom da su se javili određeni problemi kod nabavke čipova dao prijedlog da se lovačkim organizacijama ostavi izbor kod obilježavanja pasa odnosno da vrše čipovanje ili tetoviraje pasa.
Takođe predložio da se predvidi nabavka čitača za čipove koji su neophodni prilikom aplikacije čipova.
Nakon provedene diskusije prijedlozi su usvojeni jednogasno.
Finansijski izvještaj za 2014.godinu usvojen jednoglasno.

AD 4. IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA O RADU I POSLOVANJU SAVEZA

U svojstvu predsjednika Nadzornog odbora Kubat Fuad podnio je Izvještaj NO za 2014. godinu i dao konkretne prijedloge koje potrebno realizovati u onoj mjeri koliko je to moguće i u što kraćem roku. Prije svega da se nastavi sa aktivnostima vezanih za učlanjenje u Kinološki savez u BiH, zatim da se pristupi izradi Ugovora o članstvu između lovačkih organizacija i LKS u kojem će decidno biti pobrojane prava i obaveze kako LKS-a tako i lovačkih organizacija.
Takođe je predložio da sve usluge za koje LKS vrši naplatu fakturiše direktno na lovačke organizacije obzirom da se javio problem naplate od pojedinih uzgajivača posebno takse za izdavanje rodovnika.
Prijedlozi su usvojeni jednoglasno.
Izvještaj Nadzornog odbora usvojen jednoglasno.

AD 5. IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM KINOLOŠKIM AKTIVNOSTIMA U 2014.GODINI

Predsjednik LKS-a Muhidin Handžić je navedeni izvještaj podnio u sklopu izvještaja Upravnog odbora za 2014.godinu i konstatovano je da je isti usvojen.

AD 6. PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2015.GODINU

Kubat Fuad u svom govoru je istakao da prijedlog Finansijskog plana za 2015. godinu Lovnog kinološkog saveza koji je dostavljen na Skupštinu Saveza lovačkih organizacija u BiH nije trebao biti predmet razmatranja na ovoj Skupštini obzirom da Lovni kinološki savez kao posebno udruženje ima puno pravo da samostalno donosi odluke i zaključke na svojoj Skupštini.
Dalje je predložio da se kotizacija sa 2 KM po preuzetoj markici poveća na 3 KM kao i da se vrši naplata takse od 5 KM po rodovniku što će uz sufinansiranje Saveza biti dovoljno za normalno funkcionisanje Lovnog kinološkog Saveza i servisiranje potreba lovačkih organizacija.
Salem Alihodžić je podsjetio na odluku Skupštine SLOuBiH da se vrši sufinansiranje Lovnog kinološkog saveza u skladu sa Finansijskim planom Saveza za 2015.godinu za što je predviđeno 5.000,00 KM što nije dovoljno za normalno funkcionisanje LKS-a te je podržao prijedlog Kubat Fuada o povećanju kotizacije. Dalje je predložio da Upravni odbori LKS-a animira lovačke organizacije koja su to prava a koje obaveze i koji značaj ima LKS-a u unapređenju lovne kinologije i da se njegov rad ne smije dovoditi u pitanje.

Nakon provedene diskusije u kojoj je učešće uzelo više diskutanata formiran je zaključak da:
• kinološka kotizacija se poveća sa 2 KM na 3 KM,
• besplatna obrada jedne prijave legla za svakog lovaca čija je lovačka organizacija platila kinološku kotizaciju,
• taksa od 5 KM po rodovniku se naplaćuje samo u slučaju da uzgajivač prijavi dva i više legala,
• troškovi održavanja dvije kinološke manifestacije (bez obzira na broj prijavljenih pasa) za jednu lovačku organizaciju koja je izmirila sve svoje obaveze idu na teret Lovnog kinološkog saveza,
• troškove organizovanja treće i svake sljedeće kinološke manifestacije snosi lovačka organizacija.
• troškovi izrade certifikata za ispite u radu idu na teret LKS-a.
Zaključak usvojen jednoglasno.

Finansijski plan LKS-a za 2015.godinu urađen na osnovu gore navedenog zaključka usvojen je jednoglasno.
Plan kinoloških manifestacija za 2015.godinu usvojen jednoglasno.

ADD 7. TEKUĆA PITANJA

Nakon provedenih diskusija u kojima je učešće uzelo više delegata dati su sledeći prijedlozi:

• Obzirom da je došlo do izmjene Statuta LKS-a donesen je zaključak da se Kantonalnim Savjetima uputi zahtjev za dopunu broja delegata u Skupštini LKS-a u skladu sa Članom 16. Statuta.
• Objaviti listu vođa uzgoja izabranih od strane LKS-a na nivou kantona kao i vođa uzgoja u lovačkim organizacijama koji su prisustvovali edukacijama provedenim u 2014.godini.
• Saglasnost za održavanje kinoloških manifestacija da se dostavljaju kinološkim sudijama kao i lovačkim organizacijama koje izmiruje obaveze u skladu sa zaključkom Skupštine LKS-a u protivnom će se protiv kinološkog sudije koji postupi protivno ovom zaključku voditi disciplinski postupak.
Prijedlozi usvojeni jednoglasno.

Predsjednik Skupštine Jasmin Ljuca u nastavku sjednice je pročitao Zahtjev br.2-6/14 upućen od strane Kinološkog udruženja „Bosanski oštrodlaki gonič Barak" u BiH u kojem se traži njihov prijem u članstvo LKS-a.
Nakon provedene diskusije konstatovano je da u skladu sa Članom 11. Statuta LKS-a u kojem između ostalog stoji da članice mogu biti lovačke organizacije članice Saveza lovačkih organizacija, nije predviđen prijem pasminskih klubova stoga se ovo udruženje ne može primiti u članstvo LKS-a.

Podkategorije

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).