Savez lovačkih organizacija u BiH u posljednjih tri godine odlučio je pokrenuti i pomoći niz projekata.

Osim onih, uslovno rečeno, većih, Savez je također odlučio svojim djelovanjem pomoći i svoje članice.
O projektima uzgoja i zaštite divljači, obogaćenja kinološkog fonda članica smo ranije pisali, a u ovom tekstu ćemo spomenuti mini projekte kojima smo pomogli rad naših članica.

Kiseljak
Lovačko društvo „Zahor“ Bilalovac-Kiseljak prošle godine je krenulo u projekat kupovine prostora za smještaj svoje administracije. Savez lovačkih organizacija, na molbu LD „Zahor“, odlučio je platiti kancelarijski namještaj za nove prostorije ovog društva.


Ilidža
U rejonu Zenika u lovištu kojim gospodari LD „Igman“ Ilidža započetk je projekat izgradnje lovačke kuće „Zenik“. Savez lovačkih organizacija odlučio je pomoći i ovaj projekat. U proteklom periodu urađeni su tzv. estrih, postavljen je laminat, a urađena su i kupatila, te započeti su radovi na fasadi.


Olovo

LD „Tetrijeb“ iz Olova započeo je mega projekat izgradnje lovačkog doma na području na kojem djeluje sekcija Careva Ćuprija. U prvoj fazi same izgradnje doma Savez je uplatio dio faktura. Kako nam je rekao Izet Smajić, predsjednik LD „Tetrijeb“ u toku je gradnja objekta, te isti još nije pokriven. Iskoristio je ovu priliku da se zahvali Savezu na donaciji i pomoći u realizaciji ovog projekta.

Kakanj
LD „Srndać“ Kakanj krenulo je reliazaciju preuređenja prihvatilišta za divlje životinje Bare u Kaknju. Savez lovačkih organizacija donirao je sredstva za pomoć u realizaciji ovog projekta.
U i oko prihvatilišta je bilo radno, a urađeni su stolovi u blizini prihvatilišta, 100 metara nove ograde-mreže na prihvatilištu, te je do istog dovedena gradska pitka voda.
Radi se o projektu od velikog značaja za područje općine Kakanj, ali i šire.
Gornji Vakuf
Lovačko društvo „Radovina“ Gornji Vakuf još je jedno od društava čiji je projekat pomognut od strane Saveza. Tako je Savez lovačkih organizacija u BiH pomogao radove na mokrom čvoru u Lovačkom domu Jelići. Kako nam je rekao Haris Milanović, predsjednik LD „Radovina“ radovi su završeni uspješno u ovoj godini zahvaljujući Savezu i akcijama lovaca.

Donji Vakuf
LD „Semešnica“ iz Donjeg Vakufa donirana je građa za utopljavanje kuće Junuzovac koja se nalazi u, inače, uzgojnom reviru Stolovaš. Stiropor je postavljen sa unutrašnje strane, a akcije su odradili domaći lovci. Kako su rekli iz LD „Semešnica“ na ovaj način je pomognut rad udruženja, ali i pokrenuta modernizacija lovačke kuće u smislu iskorištavanja na polju energetske efikasnosti.
Savez je u proteklom periodu još pomogao i odgajivača bosanskih oštrodlakih goniča baraka, Mirhada Džaferagića, koji na godišnjem nivou ima najveći broj prijavljenih legala baraka u BiH kupovinom hrane za pse, a u planu je pomoć za projekte u Vitezu, Travniku i još nekoliko društava.
U toku je i realizacija projekta prihvatilišta za crnu divljač u Sanskom Mostu, kao i izgradnja infrastrukture za kavezni uzgoj divljih zečeva u saradnji sa LD „Igman“ Ilidža.
Upravni odbor Saveza donio je odluku da ne isplaćuje direktno sredstva članicama, nego da radi po sistemu plaćanja materijala i usluga koje su potrebne za realizaciju projekata.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).