U skladu sa Statutom Saveza Upravni odbor čini 16 osoba. Upravni odbor upravlja radom Saveza na čelu sa predsjednikom Saveza. Trenutno funkciju predsjednika Saveza obnaša Muhamed Hodžić.

Članovi Upravnog odbora mandatni period 2021.-2024.