Ld “Breza” je napokon nakon par godina neodržavanja smotri,na zahtjev nove uprave društva održalo ocjenjinsku smotru gdj im je LKS mimo kinološkog plana dozvolio da se kinolośki adaptiraju i ubuduće omoguče svom članstvu da budu ravnopravni sa svim ćlanicama LKS a LD “Breza” iz Breze je, nakon nekoliko godina, ponovo organizovalo smotru pasa. Na zahtjev novog rukovodstva LKSuFBiH je obezbijedio termin za održavanje smotre.

Smotru je sudio kinološki sudija Zaim Čaušević, a na smotru je privedeno preko 20 pasa. Zaim Čaušević je smotru okarakterisao kao uspješnu, te je pohvalio entuzijazam domaćina u vezi sa kinologijom. Također Čaušević se domaćinima stavio na raspolaganje na polju kinologije. T.K.