toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Ld “Breza” je napokon nakon par godina neodržavanja smotri,na zahtjev nove uprave društva održalo ocjenjinsku smotru gdj im je LKS mimo kinološkog plana dozvolio da se kinolośki adaptiraju i ubuduće omoguče svom članstvu da budu ravnopravni sa svim ćlanicama LKS a LD “Breza” iz Breze je, nakon nekoliko godina, ponovo organizovalo smotru pasa. Na zahtjev novog rukovodstva LKSuFBiH je obezbijedio termin za održavanje smotre.

Smotru je sudio kinološki sudija Zaim Čaušević, a na smotru je privedeno preko 20 pasa. Zaim Čaušević je smotru okarakterisao kao uspješnu, te je pohvalio entuzijazam domaćina u vezi sa kinologijom. Također Čaušević se domaćinima stavio na raspolaganje na polju kinologije. T.K.