toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Lovačko društvo ”Jelen” iz Cazina, koje gospodari s lovištem u granicama općine, u cilju smanjenja šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama, posebno od divljih svinja je održalo sastanak s poljoprivrednim proizvođačima te pojačalo aktivnosti na prehrani divljači. Takođe Upravni odbor zajedno s stručnim saradnikom je proslijedilo akt prema Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s kojim se traži revizija lovnogospodarske osnove kako bi se smanjio broj ove vrste divljači u skladu s bonitetnim razredom lovišta.

Foto: Ilustracija

Lov divljih svinja čekanjem na mjestima gdje čine štetu na usjevima u večernjim satima s visokih čeka i zasjeda, uz sve mjere opreza, dogovoren je u martu 2022.godine. Patrolni nalozi, ovjereni i potpisani su kod svih vođa revira i po potrebi zajedno s lovočuvarskom službom Društva vrše se obilasci parcela koje su ugrožene od strane divljih svinja.

Pored patrola a u cilju da se štete od divljih svinja svedu na što je moguće manju mjeru obavijestili smo putem radio stanice poljoprivrednike da se i oni angažiraju na zaštiti poljoprivrednih kultura u skladu sa Zakonom o lovstvu, postavljanjem plašila, ograđivanjem parcela, postavljanjem zvučnih plašila i drugim Zakonom o lovstvu dopuštenim radnjama.