toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Sredinom januara održani su sastanci Upravnih odbora (UO) Saveza lovačkih organizacija u BiH (SLOuBiH) i Lovnog kinološkog saveza FBiH (LKSuFBiH). Naš reporter prisustvovao je sjednicama SLOuBiH-a i LKSuFBiH-a.
Sastanak UO SLOuBiH-a održan je 14. januara gdje je predsjednik Muhamed Hodžić pozdravio prisutne i zaželio im sretne novogodišnje praznike kao i uspjeh u radu.
Unaprijeđenje lovstva

  • Iskreno se nadam da ćemo nastaviti ovaj trend koji imamo kako smo izabrani na mjesto članova UO SLOuBiH-a. Savez stoji sjajno gledajući i finansije i menadžment. U toku je sprovedba nekoliko projekata kojima je cilj unaprijeđenje lovstva i poboljšanje stanja lovačkih društava koje su naše članice, referirao je Hodžić na početku sastanka.

Također na sastanku se govorilo i o obilježavanju jubileja, odnosno 95. godina od osnivanja SLOuBiH-a. U planu je cijeli niz aktivnosti u toku godine, među kojima je preuzimanje izrade Lovačkog lista pod okrilje SLOuBiH-a, druženje povodom jubileja, uručenje jubilarnih plaketa, a očekuje se i posebna proslava za druženje lovaca na Igmanu.
Na sastanku je dogovoreno i održavanje sjednice Skupštine koja je planirana za posljednju sedmicu u maju.

Sastanak članova UO SLOuBIH


Niz projekata
Inače novo rukovodstvo SLOuBiH-a, pokrenulo je niz većih i manjih projekata, a kao najznačajnije izdvajamo:

Pokretanje projekta ubacivanja divokoze u uzgojno lovište na području USK, finaliziranje projekta planirano je za kraj ove godine,

Projekat matičnog stada jelena lopatara je pokrenut, te završen, a puštanje prvih jedinki u slobodnu prirodu očekuje se 2020. godine,

Pokrenut projekat izgradnje prihvatilišta i uzgajališta za crnu divljač-divlje svinje čija se realizacija očekuje u 2020. godini.

Pokrenut projekat realizacije izgradnje fazanerije čija se realizacija očekuje u 2020. godini

Projekat početka kaveznog uzgoja divljeg zeca čija se relizacija očekuje u 2020. godini.
Naglašavamo da se radi o projektima koji će imati dugoročne rezultate, a ujedno će poboljšati matične fondove divljači u lovačkim društvima-članicama SLOuBiH-a, odnosno doprinijet će razvoju lovstva i unaprijediti zaštitu divljih vrsta i stanje njihove poputlacije. Također kao veliki plus navodi se smanjenje obaveza članicama gdje je napravljena direktna ušteda društvima u iznosu od oko 120 hiljada KM.
Lovna kinologija
Dva dana poslije održan je sastanak LKSuFBiH-a, a na kojem je bilo govora o sprovedenim aktivnostima u oblasti lovne kinologije, kao i izvještaj o urađenim kinološkim manifestacijama i prijavljenim leglima.
Predsjednik Muhidin Handžić iskazao je zadovoljstvo dinamikom rada LKSuFBiH-a, posebno kraćenjem vremenskog perioda obrade prijave legala koja se, u slučaju uredne dokumentacije, obrađuju u roku 15-20 dana.
Saradnja LKSuFBiH-a sa Bosanskim kinološkim savezom ocijenjena je kao zadovoljavajuća. Kao jedan od problema navedena je neažurnost pojedinih društava vezano za dokumentaciju, ali i povratne informacije, kada su u pitanju smotre, ispiti i prijave legala gdje se prilikom obrade navedene dokumentacije dovodi do kašnjenja.
Kako bi se ovaj problem riješio dogovoren je sastanak članova sudijske organizacije u martu ove godine, a gdje će se sudijama ukazati na greške koje su najčešće u izvještajima koji stižu sa kinoloških smotri i ispita.
Cilj sastanka jeste ubrzanje obrade navedene dokumetacije i kraćenje rokova za izdavanje certifikata i protokolisanja ocjena sa smotri.

K.T.