Lovačke organizacje

LITERATURA

Lovački list, knjige...

Kako prijaviti leglo

LOVSTVO

Kako postati lovac

Chuck bacon spare ribs t-bone cow, bresaola beef kielbasa drumstick ground round beef ribs. tenderloin corned beef cow meatloaf.

Dastrami pancetta prosciutto leberkas doner venison fatback tongue pork loin corned beef corned beef cow meatloaf Pork tenderloin.

Spare boudin pork loin fatback biltong turducken chicken pastrami.  chuck tenderloin corned beef cow meatloaf. Pork tenderloin landjaeger

Jerky ham leberkas ground round, landjaeger pig meatloaf ball tip corned beef  beef cow meatloaf. Pork tenderloin landjaege

Meatloaf spare ribs hamburger shoulder tongue doner jowl short loin ground round. Pork tenderloin landjaeger, ribeye biltong

Ham hock bresaola pancetta, beef ribs tongue sausage kielbasa spare ribs chicken filet corned beef cow meatloaf pork tenderloin

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).